Precios de Remedios


Producto Drogas Presentación Laboratorio Precio
lazinevir lamivudina + zidovudina + nevirapina Comp. Rec. x 60 richmond $ 9036.80
muvidina plus lamivudina + zidovudina + nevirapina Comp. Rec. x 60 lkm $ 7570.00