Precios de Remedios


Producto Drogas Presentación Laboratorio Precio
lazinevir lamivudina + zidovudina + nevirapina Comp. Rec. x 60 richmond $ 10437.48
muvidina plus lamivudina + zidovudina + nevirapina Comp. Rec. x 60 lkm $ 9750.24