Precios de Remedios


Producto Drogas Presentación Laboratorio Precio
gobbinal nalbufina 10mg Iny. Sol. Amp. x 1 x 1ml gobbi-novag $ 37.75
nalbufina chobet nalbufina 10mg /ml Amp. x 10 x 1ml s.chobet $ 396.47
nalbufina chobet nalbufina 10mg /ml Amp. x 5 x 1ml s.chobet $ 211.46
nalbufina chobet nalbufina 10mg /ml Vial x 10ml s.chobet $ 444.91
nalbufina chobet nalbufina 20mg /ml Amp. x 10 x 1ml s.chobet $ 693.05
nalbufina chobet nalbufina 20mg /ml Vial x 10ml s.chobet $ 740.52
nalbufina gemepe nalbufina 10mg Iny. Amp. x 10 x 1ml gemepe $ 4761.00
nalbufina norgreen nalbufina 10mg Amp. x 1 x 1ml norgreen $ 126.39
nalbufina norgreen nalbufina 20mg Amp. x 1 x 1ml norgreen $ 170.33
nubaina nalbufina 10mg /ml Amp. x 10 x 1ml rontag $ 495.90
nubaina nalbufina 10mg /ml Amp. x 5 x 1ml rontag $ 247.95
nubaina nalbufina 20mg /ml Amp. x 10 x 1ml rontag $ 725.40
onfor nalbufina 10mg Amp. x 100 x 1ml EH fada pharma $ 12098.00