Precio de DESENSYL

Producto Presentación Precio Droga Laboratorio
Desensyl Crema Dental X 100g $223.65 Pluronic
Sodio Citrato
Sodio Fluoruro
Sodio Monofluorfosfato
Gador
Desensyl Max Crema Dental X 60g $153.48 Estroncio Acetato Gador

Acción terapéutica de DESENSYL

Desensibilizante Preventivo de caries