Precio de DESENSYL

Producto Presentación Precio Droga Laboratorio
Desensyl Crema Dental X 100g $255.10 Pluronic
Sodio Citrato
Sodio Fluoruro
Sodio Monofluorfosfato
Gador
Desensyl Max Crema Dental X 60g $175.06 Estroncio Acetato Gador

Acción terapéutica de DESENSYL

Desensibilizante Preventivo de caries