Precio de FLUMANOVAG

Producto Presentación Precio Droga Laboratorio
Flumanovag 0.5mg Amp. X 50 X 5ml $3955.02 Flumazenil Gobbi-novag

Acción terapéutica de FLUMANOVAG

Antagonista benzodiazepínico