Precio de FOXETIN

Producto Presentación Precio Droga Laboratorio
Foxetin 10mg Comp. X 30 $389.27 Fluoxetina Gador
Foxetin 20mg Comp. X 20 $288.21 Fluoxetina Gador
Foxetin 20mg Comp. X 30 $462.19 Fluoxetina Gador
Foxetin 20mg Comp. X 40 $571.74 Fluoxetina Gador
Foxetin 20mg Comp. X 60 $888.90 Fluoxetina Gador

Acción terapéutica de FOXETIN

Antidepresivo