Acción terapéutica de IXANA

Antiséptico Antitusivo Balsámico Expectorante