Acción terapéutica de IXANA

Antitusivo Antiséptico Balsámico Expectorante