Precio de MIDAZOLAM PHARMAVIAL

Producto Presentación Precio Droga Laboratorio
Midazolam Pharmavial 15mg Amp. X 100 X 3ml EH $39700.00 Midazolam Ibc
Dalam 15mg Amp. Caja X 100 X 3ml EH $4443.92 Midazolam Richmond
Midazolam Gemepe 15mg Iny. Amp. X 100 X 3ml $12400.00 Midazolam Gemepe
Rem Chobet 15mg /3ml Amp. X 2 $336.18 Midazolam S.chobet
Rem Chobet 15mg Comp. X 10 $160.94 Midazolam S.chobet
Rem Chobet 15mg Comp. X 30 $351.07 Midazolam S.chobet
Rem Chobet 15mg Comp. X 50 $553.02 Midazolam S.chobet
Rem Chobet 50mg /10ml Amp. X 25 $9608.49 Midazolam S.chobet
Drimnorth 15mg /3ml Iny. Amp. X 100 EH $45910.78 Midazolam Northia
Gobbizolam 15mg /3ml Iny. Amp. X 50 $4350.20 Midazolam Gobbi-novag
Dormid 15mg /3ml Iny. Amp. X 10 $682.90 Midazolam Scott-cassara
Fada Midazolam 15mg /3ml Amp. X 100 EH $45910.78 Midazolam Fada Pharma
Dalam 15 15mg Comp. Rec. X 30 $396.73 Midazolam Richmond
Midazolam Norgreen 15mg Amp. X 100 X 3ml C/u EH $487.87 Midazolam Norgreen
Midazolam Norgreen 50mg Amp. X 100 X 10ml C/u EH $746.61 Midazolam Norgreen
Midazolam Kilab 5mg /ml Iny. Amp. X 1 X 3ml $53.24 Midazolam Kilab
Midazolam Kilab Iny. Amp. X 3 X 3ml $237.60 Midazolam Kilab
Midalan 15mg Comp. X 30 $323.39 Midazolam Lafedar
Omeprazol Pharmavial Liof. 40mg F.Amp. X 1 C/Solv. $1098.00 Omeprazol Ibc
Omeprazol Pharmavial Liof. 40mg F.Amp. X 100 EH $109800.00 Omeprazol Ibc
Meropenem Pharmavial 1g F.Amp. X 1 $3940.00 Meropenem Ibc
Meropenem Pharmavial 1g F.Amp. X 50 EH $197000.00 Meropenem Ibc
Meropenem Pharmavial 500mg F.Amp. X 1 $2020.00 Meropenem Ibc
Meropenem Pharmavial 500mg F.Amp. X 50 EH $101000.00 Meropenem Ibc
Ketorolac Pharmavial 30mg Amp. X 100 X 1ml EH $9800.00 Ketorolac Trometamina Ibc
Claritromicina Pharmavial 500mg F.Amp. X 50 EH $34500.00 Claritromicina Ibc
Claritromicina Pharmavial Liof. 500mg F.Amp. X 1 $690.00 Claritromicina Ibc
Metilprednisolona Pharmavial 500mg F.Amp. X 1 C/Solv. X 1 $1195.00 Metilprednisolona Ibc
Metilprednisolona Pharmavial 500mg F.Amp. X 100 EH $119500.00 Metilprednisolona Ibc
Ampicilina Sulbactam Pharmavial 1500mg F.Amp. X 100 EH $22200.00 Ampicilina
Sulbactam
Ibc
Imipenem Cilastatina Pharmavial 500mg F.Amp. X 1 $2260.00 Imipenem
Cilastatina
Ibc
Imipenem Cilastatina Pharmavial 500mg F.Amp. X 50 EH $113000.00 Imipenem
Cilastatina
Ibc
Aciclovir Pharmavial 500mg F.Amp. X 100 EH $38500.00 Aciclovir Ibc
Piperacilina Tazobactam Pharmavial 4.5g F.Amp. X 1 $2750.00 Piperacilina
Tazobactam
Ibc
Piperacilina Tazobactam Pharmavial F.Amp. X 50 EH $137500.00 Piperacilina
Tazobactam
Ibc
Midazolam Drawer Amp. X 100 X 5ml $13000.00 Midazolam Drawer
Ampicilina Pharmavial 1g F.Amp. X 100 EH $18300.00 Ampicilina Ibc
Ampicilina Pharmavial 500mg F.Amp. X 100 EH $13100.00 Ampicilina Ibc
Atracurium Pharmavial 50mg F.Amp. X 25 X 5ml EH $31750.00 Atracurio Ibc
Bromuro De Vecuronio Pharmavial Liof. 10mg F.Amp. X 25 EH $39800.00 Vecuronio Ibc
Bromuro De Vecuronio Pharmavial Liof. 4mg F.Amp. X 25 EH $15050.00 Vecuronio Ibc
Ceftriaxona Pharmavial 1000mg F.Amp. X 1 $502.00 Ceftriaxona Ibc
Ceftriaxona Pharmavial 1000mg F.Amp. X 100 EH $49500.00 Ceftriaxona Ibc
Clindamicina Pharmavial 600mg Amp. X 100 X 4ml EH $28100.00 Clindamicina Ibc
Hidrocortisona Pharmavial Liof. 100mg F.Amp. X 100 EH $25900.00 Hidrocortisona Ibc
Hidrocortisona Pharmavial Liof. 500mg F.Amp. X 100 EH $59500.00 Hidrocortisona Ibc
Remifentanilo Pharmavial Liof. 5mg F.Amp. X 25 EH $22125.00 Remifentanilo Ibc
Succinilcolina Pharmavial Liof. 100mg F.Amp. X 100 EH $21500.00 Succinilcolina Ibc
Succinilcolina Pharmavial Liof. 500mg F.Amp. X 100 EH $48500.00 Succinilcolina Ibc
Tramadol Pharmavial 100mg Amp. X 100 X 2ml $9300.00 Tramadol Ibc

Acción terapéutica de MIDAZOLAM PHARMAVIAL

Psicotrópico