Remedios que contienen Carbidopa

Producto Presentación Precio Droga Laboratorio
Lebocar 250mg /25mg Comp. Bi-Ran. X 30 $478.09 Levodopa
Carbidopa
Pfizer
Lebocar 250mg /25mg Comp. Bi-Ran. X 60 $864.70 Levodopa
Carbidopa
Pfizer
Sinemet 250/25 250mg /25mg Comp. X 50 $1427.69 Levodopa
Carbidopa
Msd Argentina
Sinemet Cr 200/50 200mg /50mg Comp. X 30 $1746.34 Levodopa
Carbidopa
Msd Argentina
Lebocar 100-25 100mg /25mg Comp. Rec. X 30 $345.91 Levodopa
Carbidopa
Pfizer
Lebocar 100-25 100mg /25mg Comp. Rec. X 60 $581.80 Levodopa
Carbidopa
Pfizer
Lecarge 250mg /25mg Comp. X 30 $412.12 Levodopa
Carbidopa
Klonal
Stalevo 125mg Comp. Rec. X 30 $1632.36 Levodopa
Carbidopa
Entacapona
Novartis
Stalevo 75mg Comp. Rec. X 30 $1632.36 Levodopa
Carbidopa
Entacapona
Novartis
Stalevo 50 50mg Comp. Rec. X 30 $1584.81 Levodopa
Carbidopa
Entacapona
Novartis
Stalevo 100 100mg Comp. Rec. X 100 $4847.40 Levodopa
Carbidopa
Entacapona
Novartis
Stalevo 100 100mg Comp. Rec. X 30 $1584.81 Levodopa
Carbidopa
Entacapona
Novartis
Stalevo 150 150mg Comp. Rec. X 100 $4706.22 Levodopa
Carbidopa
Entacapona
Novartis
Stalevo 150 150mg Comp. Rec. X 30 $1632.36 Levodopa
Carbidopa
Entacapona
Novartis
Parkinel 100mg /25mg Comp. X 30 $312.38 Levodopa
Carbidopa
Bago
Parkinel 250mg /25mg Comp. X 30 $438.71 Levodopa
Carbidopa
Bago
Parkinel 250mg /25mg Comp. X 60 $817.07 Levodopa
Carbidopa
Bago
Stalevo 200 200mg Comp. Rec. X 30 $1615.58 Levodopa
Carbidopa
Entacapona
Novartis

Precios de los remedios con Carbidopa

Encontrará los precios de todos los remedios que contienen la droga Carbidopa en Argentina actualizados.