Precio de MYELENZ

Producto Presentación Precio Droga Laboratorio
Myelenz 10mg Caps. Duras X 21 $411207.08 Lenalidomida Bioprof. Bago
Myelenz 25mg Caps. Duras X 21 $430751.34 Lenalidomida Bioprof. Bago
Myelenz 5mg Caps. Duras X 21 $389209.56 Lenalidomida Bioprof. Bago

Acción terapéutica de MYELENZ

Inmunomodulador