Precio de MYELENZ

Producto Presentación Precio Droga Laboratorio
Myelenz 10mg Caps. Duras X 21 $466370.50 Lenalidomida Bioprof. Bago
Myelenz 25mg Caps. Duras X 21 $488536.63 Lenalidomida Bioprof. Bago
Myelenz 5mg Caps. Duras X 21 $441422.02 Lenalidomida Bioprof. Bago

Acción terapéutica de MYELENZ

Inmunomodulador