Precio de MYELENZ

Producto Presentación Precio Droga Laboratorio
Myelenz 10mg Caps. Duras X 21 $554957.47 Lenalidomida Bioprof. Bago
Myelenz 25mg Caps. Duras X 21 $581334.05 Lenalidomida Bioprof. Bago
Myelenz 5mg Caps. Duras X 21 $525270.03 Lenalidomida Bioprof. Bago

Acción terapéutica de MYELENZ

Inmunomodulador