Precio de MYELENZ

Producto Presentación Precio Droga Laboratorio
Myelenz 10mg Caps. Duras X 21 $434131.87 Lenalidomida Bioprof. Bago
Myelenz 25mg Caps. Duras X 21 $454765.73 Lenalidomida Bioprof. Bago
Myelenz 5mg Caps. Duras X 21 $410908.00 Lenalidomida Bioprof. Bago

Acción terapéutica de MYELENZ

Inmunomodulador