Precio de MYELENZ

Producto Presentación Precio Droga Laboratorio
Myelenz 10mg Caps. Duras X 21 $571606.19 Lenalidomida Bioprof. Bago
Myelenz 25mg Caps. Duras X 21 $598774.07 Lenalidomida Bioprof. Bago
Myelenz 5mg Caps. Duras X 21 $541028.14 Lenalidomida Bioprof. Bago

Acción terapéutica de MYELENZ

Inmunomodulador