Precio de MYELENZ

Producto Presentación Precio Droga Laboratorio
Myelenz 10mg Caps. Duras X 21 $507310.83 Lenalidomida Bioprof. Bago
Myelenz 25mg Caps. Duras X 21 $531422.82 Lenalidomida Bioprof. Bago
Myelenz 5mg Caps. Duras X 21 $480172.26 Lenalidomida Bioprof. Bago

Acción terapéutica de MYELENZ

Inmunomodulador